Brannvernkonferansen

Brannvern for alle 2017
Årets viktigste brannvernkonferanse arrangeres i The Qube på Gardermoen 24. og 25. april. Konferansen innledes med en plenumssamling der sentrale aktører trekker opp de store linjene i brannvernarbeidet og samfunnsutviklingen. Deretter kan du fordype deg i to parallelle fagseminarer. Det ene er mest for deg som er opptatt av brannfag, bygg og teknikk. Her blir det temaer som brannskiller og brannseksjonering i bygg, brannsikkerhet i tunneler, brannårsaker og etterforskning. Det andre seminaret er mest for deg som er opptatt av organisatorisk forebygging og holdningsskapende arbeid. Her tar vi opp temaer som utsatte grupper, barn og unge, skremsel og motivasjon som virkemidler i forbyggende kampanjer og systematisk sikkerhetsarbeid i bygg.

Deltakelse for to dagers konferanse kr 6000,-. Deltakelse på konferansemiddag og overnatting kommer i tillegg.

Program

Mandag 24. april

Tirsdag 25. april

Brannvern for alle

Seminar 1

Seminar 2

Plenumssamling om de store linjene i brannvernarbeidet og samfunnsutviklingen

Brannskiller og brannseksjonering i bygg

Systematisk sikkerhetsarbeid i bygg

Seminar 1

Seminar 2

Brannsikkerhet i tunneler

Skremsel vs. motivasjon som virkemidler i forebyggende kampanjer

Brannårsaker og brannetterforskning

Utsatte grupper og barn/unge


Detaljert program presenteres senere i januar. 

» Last ned foredrag fra Brannvernkonferansen 2016

Publisert: 13.01.2015.  Oppdatert: 07.02.2017.


Verktøy


Del på Google+
Del på Google+
Del på Facebook
Skriv ut
Skriv ut
Tips en venn
Tips en venn

Tips en venn