Last ned
 
 

Om Norsk brannvernforening

Norsk brannvernforenings visjon er brannvern for alle. Gjennom informasjon, opplæring, sertifisering og rådgivning hjelper vi mennesker, bedrifter og organisasjoner til å øke brannsikkerheten.

Forsiden av Norsk brannvernforenings presentasjonsbrosjyreNorsk brannvernforening har tatt dette samfunnsansvaret i over 90 år. Organisasjonen ble opprettet 7. november 1923 på initiativ fra forsikringsnæringen og myndighetene.

Kunnskap er nøkkelen
Kunnskap om brannvern bidrar til å redde liv og verdier. Derfor er Norsk brannvernforenings viktigste oppgave å informere om hvorfor branner oppstår, og hvilke tiltak du og jeg kan gjøre for å unngå brann.

I samarbeid med forsikringsnæringen og myndigheter gjennomfører vi holdningskampanjer og informasjonstiltak rettet mot det allmenne publikum og ulike yrkesgrupper i privat og offentlig sektor. Vi har utviklet informasjonsmateriell for blant annet barnehager, skoler, boligeiere, helseinstitusjoner og overnattingsbedrifter.

Norsk brannvernforening driver en landsdekkende kursvirksomhet for offentlige og private foretak, og vi drifter en rekke sertifiseringsordninger på vegne av forsikringsnæringen og myndighetene. Vi utgir Brann & Sikkerhet, landets viktigste tidsskrift innen vårt fagfelt. Vi utgir også lover, forskrifter og faglitteratur innen brannteknikk og HMS.

Norsk brannvernforening har et brannteknisk fagmiljø som utfører rådgivningsoppdrag og analyser for offentlige og private virksomheter. Våre rådgivere gir også veiledning via en egen svartjeneste for publikum. Gjennom vårt datterselskap Kontroll & Rådgivning as tilbys kontroll av sprinkler- og brannalarmanlegg over hele landet.

Aktiv på mange arenaer
Norsk brannvernforening er aktiv på mange ulike arenaer for å påvirke samfunnet i en retning som gir økt brannsikkerhet. Vi er blant annet høringsinstans for landets politiske myndigheter ved endringer i lover og forskrifter på brannvernområdet. Vi er representert i offentlige råd og utvalg og har gjennomført brannfaglige utredninger for ulike departementer.

Norsk brannvernforening deltar selv i etablering av nye arenaer for brannfaglig samarbeid. Gjennom allianser med andre fagmiljøer organiserer vi flere sekretariater og samarbeidsprosjekter. Vi deltar også i brannvernarbeid internasjonalt, og har utstrakt kontakt med søsterorganisasjoner over hele verden.

Som selveiet stiftelse med et ideelt formål har vi anledning til å være "vaktbikkje" og korrektiv i saker som gjelder brann og sikkerhet. På uavhengig grunnlag gjennomfører vi undersøkelser for å kartlegge brannrisikoen i ulike deler av samfunnet. Der vi finner faremomenter kommer vi også med forslag til tiltak som kan trygge liv og verdier.

Publisert: 16.01.2008.  Oppdatert: 29.08.2016.


Verktøy


Del på Google+
Del på Google+
Del på Facebook
Skriv ut
Skriv ut
Tips en venn
Tips en venn

Tips en venn