Sertifiseringer

Norsk brannvernforening administrerer en rekke sertifiseringsordninger for forsikringsnæringen og myndighetene. Her finner du mer informasjon om de ulike ordningene:

» Brannvern ved utførelse av varme arbeider
Årlig oppstår mange branner som på grunn av uforsiktighet og slurv ved utførelse av varme arbeider. De som utfører varme arbeider må ha innsikt i hvilken brannrisiko varme arbeider innebærer, og utføre arbeidet på en slik måte at brann ikke oppstår. Forsikringsselskapene har innført krav om sertifikat for de som skal utføre varme arbeider.

» Sikkerhetsrådgivere innen transport av farlig gods
på veg og jernbane

Virksomhet som klassifiserer, pakker, fyller, laster, sender, mottar for transport, formidler transport, transporterer, losser eller på annen måte kommer i befatning med transport av farlig gods på veg og jernbane, skal utpeke en sikkerhetsrådgiver. Norsk brannvernforening står for sertifisering av sikkerhetsrådgivere.

» Selgere og importører av fyrverkeri, scenepyroteknikere og profesjonelle pyroteknikere kl. IV
Norsk brannvernforening har fått i oppdrag av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap å gjennomføre kurs og sertifisere personell innen import av og handel med fyrverkeri, import og bruk av pyrotekniske sceneeffekter og såkalt displayfyrverkeri.

» Norsk Varme
Norsk brannvernforening har i 2012 inngått et samarbeid med Norsk Varme som omfatter administrering og sertifisering i forbindelse med Norsk Varmes bransjeskole. Norsk Varmes bransjeskole er et leverandøruavhengig kursopplegg for hele ildsteds- og skorsteinsbransjen.

Publisert: 03.06.2009.  Oppdatert: 24.09.2012.


Verktøy


Del på Google+
Del på Google+
Del på Facebook
Skriv ut
Skriv ut
Tips en venn
Tips en venn

Tips en venn