Sertifisering innen salg, import og bruk av fyrverkeri

Her finner du informasjon om våre fyrverkerikurs, lenker til fyrverkeriregelverket og annet nyttig stoff. Har du forhandlersertifikat som utløp 31.12 2015, kan du lese mer om hvordan du skal fornye sertifikatet.

Kurs:
» Forhandlerkurs
» Kurs i import av pyroteknisk vare
» Kurs i scenepyroteknikk (bruk av pyrotekniske sceneeffekter)
» Kurs for profesjonelle pyroteknikere kategori 4 (raketter kategori 2 og 3)
» Fornyelse av sertifikat F: Forhandler pyroteknikk

Nyttig:
» Gratis e-læringskurs for salgspersonell hos fyrverkeriforhandlere
» Risikoanalyse ved salg og lagring av publikumstilgjengelig fyrverkeri
» Liste over sertifiserte KL IV pyroteknikere 
» Liste over sertifiserte scene pyroteknikere 
» Bestilling av nytt sertifikat

Nyttige ressurser:
» Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver
» Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff
» Veiledning til forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff - Håndtering av fyrverkeri
»
 Veiledning til forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 7, oppbevaring (midlertidig endring juli 2015)
» Forskrift om pyrotekniske artikler
»
 Forskrift om endring i forskrift om pyrotekniske artikler
»
 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
» Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften)

» Skjema hos DSB
» DSBs temaside om fyrverkeri og pyroteknikk
» Søknadsskjema

Kontaktperson i Norsk brannvernforening:
Ivar Bjerke, fagansvarlig
E-post: ib@brannvernforeningen.no
Tlf: 23 15 71 13

Kontaktperson praktisk informasjon vedrørende kurs:
Vibeke Kjelsrud, fagkoordinator
E-post: kurs@brannvernforeningen.no
Tlf: 23 15 71 06

Publisert: 03.06.2009.  Oppdatert: 20.02.2017.


Verktøy


Del på Google+
Del på Google+
Del på Facebook
Skriv ut
Skriv ut
Tips en venn
Tips en venn

Tips en venn