Tidsskriftet Brann & Sikkerhet

Brann & Sikkerhet er Norges største og eldste tidsskrift for brannvern og sikkerhet. Den første utgaven av bladet kom allerede i 1926. Tidsskriftet er medlem av Fagpressen, og gis ut av Norsk brannvernforening.

Brann & Sikkerhet skal virke for bedre brannsikkerhet på mange plan i samfunnet. Bladet tar blant annet for seg endringer i lover og forskrifter, organisering av det offentlige brannvernarbeidet, administrative og tekniske løsninger innenfor brannvernet, aktuelt reportasjestoff om branner og andre ulykker som har inntruffet, orientering om nye produkter og tjenester, artikler om andre sikkerhetsrelaterte temaer for hjemmet, industri og næringsliv, orientering om relevant litteratur og en leverandøroversikt over aktuelle produkter og tjenester.

» Klikk her for å bestille abonnement!
» Kjøp digitale utgaver via BuyAndRead

Utgiver: Stiftelsen Norsk brannvernforening
Trykkeri: Grøset
Ansv. redaktør: Synnøve Haram

Annonsesalg:
A2media v/ Ronny Grenberg, tlf 907 63 984

Spørsmål om abonnement: Karina Pollen

Opplag og lesere
I følge Fagpressens leserundersøkelse har Brann & Sikkerhet 46 000 lesere per utgave. Gjennomsnittlig opplag per utgave i 2013: 4836 eksemplarer. I tillegg ble 400 eksemplarer distribuert på kurs og lignende arrangementer. Distribuert totalt: 5236 eksemplarer.

Utgivelsesplan 2016

Utgave Materiellfrist Utgivelse
1 22. januar 5. februar
2 19. februar 11. mars
3 31. mars 21. april
4 20. mai 10. juni
5 5. august 26. august
6 9. september 30. september
7 21. oktober 11. november
8 23. november 14. desember

Annulasjonsfristen er 4 uker før utgivelsesdato. Reklamasjonsfristen bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig - det tas ikke ansvar for telefoniske beskjeder.

 

Annonsepriser 2015

Format 4 farger Format
1/1 side 15 000,- 180x272
1/2 side 9 900,- 90x272
1/3 side 8 700,- 58x272
1/4 side 7 600,- 90x130
2. omslag 16 500,- -
3. omslag 16 500,- -
Bakside 19 100,- -
Midtoppslag 22 000,- -

 

Stillingsannonser
1/1 side: 7 500,-
1/2 side: 5 600,-
1/3 side: 4 900,-
1/4 side: 4 500,-

Leverandørguide pr. år (8 utgaver)
Første oppføring: 7 500,-
Følgende oppføringer: 2 200,-

Bilag
Stiftet bilag 2 sider: 20 000,-
Stiftet bilag 4 sider: 24 000,-
Plastpakket og andre typerbilag: Pris etter avtale.

Rabattordning ved to eller flere annonser bestilt under ett. Alle priser er oppgitt eks. mva. Med forbehold om endringer i priser og betingelser for annonsering.

Format Stående Liggende
1/1 side 180 x 272 -
1/2 side 90 x 272 180 x 130
1/3 side 58 x 272 180 x 84
1/4 side 90 x 130 180 x 62

 

Annonsemateriell etter avtale. Tilleggsomkostninger for uferdig eller ikke digitalt materiell belastes kunden.

Publisert: 17.03.2009.  Oppdatert: 03.10.2016.


Verktøy


Del på Google+
Del på Google+
Del på Facebook
Skriv ut
Skriv ut
Tips en venn
Tips en venn

Tips en venn